V1.8.0.45

 • Versie 1.8.0.45

  Vandaag heb ik versie 1.8.0.45 op het net gezet.

  Dit is een vesie die een aantal verbeteringen bevat.

  1. De update software is vernieuwd.

  2. Nadat tijdens het zoeken van een omvormer de annueren knop was ingedrukt, werd de compoort niet gesloten.

  3. Het toevoegen van een Soladin 600 of Windmaster 500 resulteerde in een foutmelding.

 • Version 1.8.0.45

  Today I released version 1.8.0.45.

  This is a version that contains a number of improvements.

  1. The update software has been updated.

  2. After the cancel button was pressed while searching for an inverter, the comport was not closed.

  3. Adding a Soladin 600 or Windmaster 500 resulted in an error message.